ENGLISH
Kaza Sonrası Güvenceniz
Mali bünye zafiyet nedeniyle bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen veya iflas eden sigorta şirketleri :
 • Universal Sigorta (İflas - 15.06.2001)

 • Emek Sigorta (İflas - 27.09.2001)

 • Akdeniz Sigorta (İflas - 12.12.2001)

 • Egs Sigorta (Ruhsat İptal - 15.08.2003)

 • GIC Dünya Sigorta (Ruhsat İptal - 15.08.2003)

 • Kapital Sigorta (İflas - 15.03.2004 )

 • Batı Sigorta (Ruhsat İptal - 06.06.2008 )
       Yükümlülüklerinin Yaşar Dış Ticaret A.Ş. tarafından karşılanması kaydıyla şirketin birleşme yoluyla Yaşar Dış Ticaret A.Ş' ye devri uygun bulunmuştur.

 • Hür Sigorta (Ruhsat İptal - 25.03.2015)

 • Ege Sigorta (Ruhsat İptal - 07.08.2015)

Mali bünye zafiyeti nedeni ile bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş veya iflas etmiş sigorta şirketlerinin Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu sigortalarına ait maddi ve bedeni zararları Güvence Hesabı ödemek ile yükümlüdür.

Söz konusu ödeme kapsamında yer alan tazminat alacaklılarının, Güvence Hesabı'na gerekli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.