ENGLISH
Kaza Sonrası Güvenceniz

Sıkça Sorulanlar :

 1. GH'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
 2. GH'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?
 3. Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. GH, aracımda meydana gelen hasarı öder mi?
 4. Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında GH’na başvurulabilir mi?
 5. GH’ndan talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır?
 6. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri hangileridir?
 7. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim?
 8. Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
 9. GH’nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır?
 10. GH’na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?
 11. Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı GH’ndan talep edebilir miyim?

1. Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?

Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;            

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,

 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,

 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,

 • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,


2. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?

 • Manevi zararlar.
 • Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
 • Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları.
 • Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
 • Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
 • İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
 • İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
 • Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
 • Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

3. Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. Güvence Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi?

Güvence Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı’ndan ancak bedeni zararlar(malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.


4. Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında Güvence Hesabı’na başvurulabilir mi?

KTK’nun 108.maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar,KTK’nun 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.


5. Güvence Hesabı’dan talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır?

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.


6. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri hangileridir?

 • Akdeniz Sigorta (İflas)
 • Emek Sigorta (İflas)
 • Universal Sigorta (İflas)
 • Kapital Sigorta (İflas)
 • Egs Sigorta (Ruhsat İptal)
 • GIC Dünya Sigorta (Eski Bayındır Sigorta) (Ruhsat İptal)

7. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim?

İflas eden sigorta şirketlerle ilgili olarak Güvence Hesabı’na, bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Güvence Hesabı’na gönderilmektedir.


8. Ödemeler nasıl yapılmaktadır?

Kanun ve Yönetmelik gereği Güvence Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibine, banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.


9. Güvence Hesabı’nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır?

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla KTK’nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.


10. Güvence Hesabı’na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?

Hak sahiplerinin,zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü mektupla Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.


11. Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım.Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı Güvence Hesabı’ndan talep edebilir miyim?

KTK ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmaz.