ENGLISH
Kaza Sonrası Güvenceniz

Trafik Sigortası Nedir?

Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya birşeyin zarara uğramasına neden olması halinde o aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortasına Zorunlu Mali Mesuliyet(Trafik) Sigortası denilmektedir.

Gerek araç işletenlerin gerekse sürücülerin, bu önemli konuda daha hassas davranarak muhtemel trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar sebebiyle mağdur olmamaları için Zorunlu Mali Sorumluluk poliçesi yaptırmaları gerekmektedir.


Trafik Sigortası Yaptırmamanın Sonuçları :

  1. Karayolları Trafik Kanunu 91/5 maddesi gereğince gerekli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilmektedir.
  2. Güvence Hesabı, Zorunlu Mali Mesuliyet(Trafik) Poliçesi bulunmayan araçların sebep oldukları trafik kazalarında, mağdurların bedensel zararlarını teminat limitleri dahilinde karşılar. Hesap ödediği bu tazminat için trafik poliçesi yaptırmayan işleten ve sürücülere yaptığı ödemeleri yasal faizi ile birlikte rücu eder.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri için lütfen tıklayınız.