Bu Parayı Unutmayın

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuş özel bir hesap türü olan güvence hesabı belli zorunlu sigortaların teminatlarına ilişkin olarak hayata geçmiştir. Zorunlu trafik sigortası da güvence hesabı kapsamı altındaki sigortalardan biridir. Ve bu hesap çok fazla bilinmiyor. Güvence hesabı nedir, hangi sigortalar güvence hesabı kapsamında, güvence hesabı neleri karşılar? İşte merak edilenler…

Güvence hesabında biriken paranız olabilir.

Güvence hesabında biriken paranız olabilir. Araç sahiplerinin hiç bilmediği bir hesap var. Bu hesap sigortasız araçların neden olduğu veya çarpan aracın tespit edilemediği bir trafik kazası meydana gelmesi durumunda bedensel zararların tazmin edilmesini sağlayan, pek çok kişi için faydalı bir fonu oluşturuyor. İsmi ise "Güvence hesabı"...

GÜVENCE HESABI NEDİR?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

GÜVENCE HESABI NEYİ KARŞILAR?

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, (Bu madde kapsamındaki sigorta şirketlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız...)

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.

Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

GÜVENCE HESABI KAPSAMINDAKİ SİGORTALAR

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

(6704 Sayılı Kanun gereği 26.04.2016 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

GÜVENCE HESABINI ALMANIN YOLLARI

Güvence Hesabı’ndan yararlanabilmek için zamanaşımına takılmamak için mümkün olan en kısa sürede başvuruda bulunmak gerekir.

Güvence Hesabı kapsamında teminat ödemesi almak için başvuru esnasında Başvuru Dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir.

Ölüm Halinde Gereken Belgeler :

1. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,

2. Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı,

3. İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu,

4. Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge,

5. Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı,

6. Kaza ilgili diğer belgeler.

Sakatlanma Halinde Gereken Belgeler :

1. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,

2. Hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği,

3. Maluliyet oranını gösteren hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği,

4. Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı,

5. Kaza ilgili diğer belgeler.

Sigortacılık Kanunu'nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için belgeler

1. Poliçe örneği,

2. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,

3. Eksper Raporu,

4. Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı,

5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin örnekleri,

6. Kaza ilgili diğer belgeler.

 

Kaynak: Yeni Şafak

page up