Sorgulama sonucu alacak çıkması veya aktarılan para durumlarında ilgili Sigorta Şirketi’ne başvurulmalıdır. Güvence Hesabı, HSAP kapsamındaki alacaklıya doğrudan para ödemesi veya iadesi gerçekleştirmez.

Bu sitede, sigorta şirketlerinden alacaklı olan hak sahipleri tarafından aranmayan paralara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

  • Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik gereği hak sahiplerince Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmayan paralar Güvence Hesabına aktarılır.
  • Aktarılan paralar Güvence Hesabı tarafından gelir kaydedilir.
page up