2007/2 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.08.2007 - 31.12.2007 ) (YTL)
Teminatlar (YTL)
  A- Maddi 5 B- Tedavi Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Grup Kodu Araç Grubu Araç Kaza Kişi Kaza Kişi Kaza
Başına Başına Başına Başına Başına Başına
1 Otomobil 8.000 16.000 80.000 400.000 80.000 400.000
2 Taksi 8.000 16.000 80.000 400.000 80.000 400.000
3 Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk) 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
4 Otobüs  (Sürücü dahil 16-25 koltuk) 8.000 16.000 80.000 1.360.000 80.000 1.360.000
5 Otobüs  8.000 16.000 80.000 2.080.000 80.000 2.080.000
6 Kamyonet 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
7 Kamyon 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
8 İş Makinesi 1 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
9 Traktör 8.000 16.000 80.000 400.000 80.000 400.000
10 Römork 2 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
11 Motosiklet ve Yük Motosikleti 8.000 16.000 80.000 240.000 80.000 240.000
12 Tanker 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
13 Çekici 8.000 16.000 80.000 800.000 80.000 800.000
14 Özel Amaçlı Taşıt 3 8.000 16.000 80.000 400.000 80.000 400.000
20 Diğer Araçlar 4 8.000 16.000 80.000 400.000 80.000 400.000

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.