2008/1 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATLARI
( 01.01.2008 - 30.06.2008 )

Taşıtın Türü

Teminatlar (YTL)

Primler

(YTL)

 

 

 

A- Tedavi Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

Kişi

Başına

Kaza Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Otomobil

100.000

700.000

100.000

700.000

46

Minibüs

(8-14 koltuk)

100.000

1.400.000

100.000

1.400.000

114

Otobüs

(15-25 koltuk)

100.000

2.500.000

100.000

2.500.000

137

Otobüs

(26 ve üstü koltuk)

100.000

5.000.000

100.000

5.000.000

337