2010 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.03.2010 - 31.12.2010 )

 

Teminatlar(YTL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

2

Taksi

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

3

Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

4

Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)

17.500

35.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

5

Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)

17.500

35.000

175.000

5.425.000

175.000

5.425.000

6

Kamyonet

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

7

Kamyon

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

8

İş Makinesi *1

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

9

Traktör

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

10

Römork *2

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

17.500

35.000

175.000

525.000

175.000

525.000

12

Tanker

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

13

Çekici

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

17

Minibüs Dolmuş (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

17.500

35.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

17.500

35.000

175.000

5.425.000

175.000

5.425.000

20

Diğer Araçlar *4

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.