2011 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2011 - 31.12.2011 )

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

2

Taksi

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

3

Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

4

Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)

20.000

40.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

5

Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)

20.000

40.000

200.000

6.200.000

200.000

6.200.000

6

Kamyonet

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

7

Kamyon

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

8

İş Makinesi *1

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

9

Traktör

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

10

Römork *2

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

20.000

40.000

200.000

600.000

200.000

600.000

12

Tanker

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

13

Çekici

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

20.000

40.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

20.000

40.000

200.000

6.200.000

200.000

6.200.000

20

Diğer Araçlar *4

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.