2012 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATLARI
( 01.01.2012 - 31.12.2012 )

    A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Grup Kodu

Taşıtın Türü*

Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
1 Otomobil 225.000 1.575.000 225.000 1.575.000
2 Taksi 225.000 1.575.000 225.000 1.575.000
3 Minibüs (8-14 koltuk) 225.000 3.150.000 225.000 3.150.000
4 Otobüs (15-29 koltuk) 225.000 6.525.000 225.000 6.525.000
5 Otobüs (30 ve üstü koltuk) 225.000 11.250.000 225.000 11.250.000
16 Dolmuş (4-7 koltuk) 225.000 1.575.000 225.000 1.575.000
17 Minibüs Dolmuş (8-14 koltuk) 225.000 3.150.000 225.000 3.150.000
18 Otobüs Dolmuş (15-29 koltuk) 225.000 6.525.000 225.000 6.525.000
19 Otobüs Dolmuş (30 ve üstü koltuk) 225.000 11.250.000 225.000 11.250.000

* Bu tarife kapsamındaki araçlar için yer alan koltuk sayısı şoför hariç belirlenmiş olup, ruhsatta belirtilen koltuk sayısının bir eksiğine denk gelmektedir.