2013 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATLARI
( 01.01.2013 - 31.12.2013 )

25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 –18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "EK

 Tablo 1

1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

 

Taşıtın Türü*

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

250.000

1.750.000

250.000

1.750.000

2

Taksi

250.000

1.750.000

250.000

1.750.000

3

Minibüs

250.000

3.500.000

250.000

3.500.000

8-14 koltuk)

4

Otobüs

250.000

7.250.000

250.000

7.250.000

(15-29 koltuk)

5

Otobüs

250.000

12.500.000

250.000

12.500.000

30 ve üstü koltuk)

16

Dolmuş

250.000

1.750.000

250.000

1.750.000

(4-7 koltuk)

17

Minibüs Dolmuş (8-14 koltuk)

250.000

3.500.000

250.000

3.500.000

18

Otobüs Dolmuş (15-29 koltuk)

250.000

7.250.000

250.000

7.250.000

19

Otobüs Dolmuş (30 ve üstü koltuk)

250.000

12.500.000

250.000

12.500.000

* Bu tarife kapsamındaki araçlar için yer alan koltuk sayısı şoför hariç belirlenmiş olup, ruhsatta belirtilen koltuk sayısının bir eksiğine denk gelmektedir."

 

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.