Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Asgari Teminatlar (TL)

A- Maddi

B- Sağlık Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

53.750

268.750

1.343.750

268.750

1.343.750

b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

107.500

268.750

2.687.500

268.750

2.687.500

c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar

215.000

268.750

5.375.000

268.750

5.375.000

d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar

537.500

268.750

8.062.500

268.750

8.062.500

e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar

1.612.500

268.750

16.125.000

268.750

16.125.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

161.250

268.750

2.687.500

268.750

2.687.500

3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

537.500

268.750

5.375.000

268.750

5.375.000

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.612.500

268.750

8.062.500

268.750

8.062.500

4. Tehlikeli atıkların kullanımı

a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

107.500

268.750

2.687.500

268.750

2.687.500

b) Geri kazanım ve bertarafı

537.500

268.750

8.062.500

268.750

8.062.500