27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

YÖNETMELİK

BBaşbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASIN

Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2014 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları/b>

Teminatlar (TL)

A-Maddi(4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

2

Taksi

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268000

1.340.000

3

Minibüs (Sürücü dâhil 10-17 koltuk)

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

4

Otobüs (Sürücü dâhil 18-30 koltuk)

26.800

53.600

268.000

4.824.000

268.000

4.824.000

5

Otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

26.800

53.600

268.000

8.308.000

268.000

8.308.000

6

Kamyonet

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

7

Kamyon

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

8

İş Makinesi

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

9

Traktör

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

10

Römork( 1)

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

26.800

53.600

268.000

804.000

268.000

804.000

12

Tanker

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

13

Çekici

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

15

Tarım Makinesi (3)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.

44) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.


 

Motorlu Araç İşletenler İçin 1/1/2015 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları/b>

Teminatlar(TL)

A-Maddi (4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

2

Taksi

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

29.000

58.000

290.000

5.220.000

290.000

5.220.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

29.000

58.000

290.000

8.990.000

290.000

8.990.000

6

Kamyonet

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

7

Kamyon

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

8

İş Makinesi

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

9

Traktör

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

10

Römork (1)

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

29.000

58.000

290.000

870.000

290.000

870.000

12

Tanker

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

13

Çekici

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

15

Tarım Makinesi (3)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

_________________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

4)Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.


Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2016 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teminatlar(TL)

A-Maddi (4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

31.000

62.000

310.00

1.550.000

310.000

1.550.000

2

Taksi

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.1.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

31.000

62.000

310.000

5.580.000

310.000

5.580.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

31.000

62.000

310.000

9.610.000

310.000

9.610.000

6

Kamyonet

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

7

Kamyon

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

8

İş Makinesi

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

9

Traktör

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

10

Römork (1)

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

31.000

62.000

310.000

930.000

310.000

930.000

12

Tanker

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

13

Çekici

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

15

Tarım Makinesi (3)

31.000

62.000

310.00

1.550.000

310.000

1.550.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

_______________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.


Motorlu Araç İşletenler İçin 1/1/2017 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

2

Taksi

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

33.000

66.000

330.000

5.940.000

330.000

5.940.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

33.000

66.000

330.000

10.230.000

330.000

10.230.000

6

Kamyonet

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

7

Kamyon

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

8

İş Makinesi

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

9

Traktör

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

10

Römork 1

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

33.000

66.000

330.000

990.000

330.000

990.000

12

Tanker

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

13

Çekici

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar2

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

15

Tarım Makinesi3

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.


Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2018 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

2

Taksi

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

36.000

72.000

360.000

6.480.000

360.000

6.480.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

36.000

72.000

360.000

11.160.000

360.000

11.160.000

6

Kamyonet

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

7

Kamyon

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

8

İş Makinesi

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

9

Traktör

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

10

Römork 1

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

36.000

72.000

360.000

1.080.000

360.000

1.080.000

12

Tanker

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

13

Çekici

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar2

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

15

Tarım Makinesi3

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.