21 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31635

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 9 ve Tablo 10 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 10’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve diğer tablolar buna göre teselsül ettirilerek ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
14.07.2007 26582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 06.02.2008 26779
2- 04.05.2008 26866
3- 19.06.2009 27263
4- 09.12.2009 27427
5- 15.09.2011 28055
6- 25.12.2012 28508
7- 19.06.2013 28682
8- 27.11.2013 28834
9- 10.08.2014 29084
10- 07.03.2015 29288
11- 22.05.2016 29719
12- 03.08.2016 29790
13- 03.05.2017 30055
14- 11.07.2017 30121
15- 31.12.2017 30287
16- 22.06.2018 30456
17- 21.12.2018 30632
18- 24.04.2019 30754
19- 13.07.2019 30830
20- 16.06.2021 31513

Ekleri için tıklayınız.