Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2014 Tarihinden itibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

Maddi Zararlar

Kaza Başına

75.000

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

262.500

Kaza Başına

1.312.500

Daimi Sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

262.500

Kaza Başına

1.312.500