01.01.2009 - 28.02.2010 Arası (TMVTAZMSS)

2009 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
( 01.01.2009 - 28.02.2010 ) 

 

Asgari Teminatlar (Bin TL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325 bin TL'ye kadar olanlar

30

150

600

150

600

b) 325 bin-1,3 milyon TL olanlar

60

150

1200

150

1200

c) 1,3 –6,5 milyon TL olanlar

120

150

2.400

150

2.400

d) 6,5 milyon – 40 milyon TL olanlar

300

150

3.600

150

3.600

e) 40 milyon TL’den fazla olanlar

900

150

7.200

150

7.200

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

90

150

1200

150

1200

3. Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

300

150

2.400

150

2.400

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

900

150

3.600

150

3.600

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 TL’yi aşan küsurler, 1.000 TL olarak dikkate alınır.

page up