01.01.2011 - 31.12.2011 Arası (TMVTAZMSS)

2011 TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

( 01.01.2011 - 31.12.2011 ) 

 

Asgari Teminatlar (TL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                      Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

40.000

200.000

800.000

200.000

800.000

b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

80.000

200.000

1.600.000

200.000

1.600.000

c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar

160.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar

400.000

200.000

4.800.000

200.000

4.800.000

e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar

1.200.000

200.000

9.600.000

200.000

9.600.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

120.000

200.000

1.600.000

200.000

1.600.000

3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

400.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.200.000

200.000

4.800.000

200.000

4.800.000

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 TL’yi aşan küsurler, 1.000 TL olarak dikkate alınır.


 

page up