01.01.2012 - 31.12.2012 Arası (TMVTAZMSS)

2012 TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

( 01.01.2012 - 31.12.2012 ) 

 

Asgari Teminatlar (TL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı :

 

a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

90.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar

180.000

225.000

4.500.000

225.000

4.500.000

d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar

450.000

225.000

6.750.000

225.000

6.750.000

e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar

1.350.000

225.000

13.500.000

225.000

13.500.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

135.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

450.000

225.000

4.500.000

225.000

4.500.000

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.350.000

225.000

6.750.000

225.000

6.750.000

4. Tehlikeli atıkların kullanımı ile uğraşan işyerleri :

 

a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

90.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

b) Geri kazanım ve bertarafı

450.000

225.000

6.750.000

225.000

6.750.000

page up