01.01.2013 - 31.12.2013 Arası (KYTZKFKS)

2013 KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI
( 01.01.2013 - 31.12.2013 )

25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 –29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının “A. TARİFE” başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Sağlık giderleri : 175.000.- TL

b) Sakatlanma ve ölüm : 175.000.- TL”

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

page up