01.01.2013 - 31.12.2013 Arası (ZKTMSS)

2013 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2013 - 31.12.2013 )

25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA
TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "EK  Tablo 1

Motorlu araç işletenleri için 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi*5

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

2

Taksi

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

3

Minibüs (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

9-15 koltuk)

4

Otobüs (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

4.000.000

250.000

4.000.000

16-30 koltuk)

5

Otobüs (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

7.750.000

250.000

7.750.000

31 ve üstü koltuk)

6

Kamyonet

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

7

Kamyon

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

8

İş Makinesi *1

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

9

Traktör

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

10

Römork *2

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

25.000

50.000

250.000

750.000

250.000

750.000

12

Tanker

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

13

Çekici

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

5-8 koltuk)

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

25.000

50.000

250.000

4.000.000

250.000

4.000.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

25.000

50.000

250.000

7.750.000

250.000

7.750.000

20

Diğer Araçlar *4

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

 1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye. cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo. Sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

page up