01.01.2015 - 26.04.2016 Dönemi Teminat Limitleri (ZKTMSS)

28 Aralık 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29219

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  Ek

Tablo 1

1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Araç Grubu

Asgari Teminatlar (TL)

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs)

290.000

2.320.000

290.000

2.320.000

 

·         Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;                                                   

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.320.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:                                                                                       

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)         : 2.610.000 TL                                                        

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 6.380.000 TL                                                         

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)* : 12.180.000 TL                                                        

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Tablo 2

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Araç Grubu

Asgari Teminatlar (TL)

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs)

310.000

2.480.000

310.000

2.480.000

 

 

·         Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;                                                  

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.480.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:                                                                                       

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)        : 2.790.000 TL                                                         

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 6.820.000 TL                                                        

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) * : 13.020.000 TL                                                      

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

page up