01.01.2019 - 31.12.2022 Arası (TZMSS)

21 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30632

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK

SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

5 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30646

DÜZELTME

21/12/2018 tarihli ve 30632 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatın ekinde yer alan “Tablo 3, Tablo 5, Tablo 7 ve Tablo 9’un 1 nolu maddesinin (“1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı/kullanım tutarı (*):”) e satırına (“e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar”) ait “A-Maddi” teminat tutarları 900 yazılmış olup; sırasıyla 2.310.000 (Tablo 3), 2.460.000 (Tablo 5), 2.580.000 (Tablo 7) ve 2.700.000 (Tablo 9)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

Ekler İçin Tıklayın

page up