01.01.2023 - 31.12.2024 Dönemi Teminat Limitleri (TZMSS)

22 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32051

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK

SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1- 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın “VI. YÜRÜTME” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 2- Aynı Tarife ve Talimatın eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tarife ve Talimat 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ekler İçin Tıklayın

page up