01.07.2008 - 31.12.2008 Arası (TMVTAZMSS)

2008/2 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
( 01.07.2008 - 31.12.2008 )

 

Asgari Teminatlar (Bin YTL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325 bin YTL'ye kadar olanlar

25

125

500

125

500

b) 325 bin-1,3 milyon YTL olanlar

50

125

1000

125

1000

c) 1,3 –6,5 milyon YTL olanlar

100

125

2.000

125

2.000

d) 6,5 milyon – 40 milyon YTL olanlar

250

125

3.000

125

3.000

e) 40 milyon Y TL’den fazla olanlar

750

125

6.000

125

6.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

75

125

1000

125

1000

3. Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

250

125

2.000

125

2.000

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

750

125

3.000

125

3.000

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 YTL’yi aşan küsurler, 1.000 YTL olarak dikkate alınır.

page up